ПЛОЩА СВЯТОЇ ТРІЙЦІ

Завантаження Події

XXVI Міжнародний фестиваль моновистав «Відлуння»
презентує моновиставу з трьома кінцями за п’єсою Олександра Оверчука
за оповіданнями Бруно Шульца зі збірок «Цинамонові крамниці», «Санаторій під клепсидрою»

ПЛОЩА СВЯТОЇ ТРІЙЦІ

Виконує  Шимон Цемпура (Театр драми ім. Єжи Шанявського, Плоцьк,  Польща)

Постановка: Олександр Оверчук

Мова польська (відео)

Прем’єра – 20 січня 2024 року

Тривалість вистави – 70  хвилин (без антракту)

Місце дії – провінційне містечко, яке Бруно Шульц ототожнює зі своїм рідним містом Дрогобичем. Оповідачем, героєм, а часом і уважним спостерігачем є Юзеф – персонаж, у якого автор, швидше за все, вклав свою особистість.
Режисера надихало насамперед слово. «Малюнки Шульца залишилися за кадром, тому що вони самодостатні й, на мою думку, не потребують театру. Проте слова відкривають простір і втілюють форми, близькі кожному, хто хоче їх бачити. Вистава – це спроба осмислити трагедію невинних жертв, це етична лабораторія біблійного масштабу, в якій кожен по-своєму прочитає свій біль, Добро і Зло, їх вічне протистояння», – пояснює режисер.

Шимон Цемпура – випускник  факультету лялькового мистецтва Академії театрального мистецтва ім. Олександра Зельверовича в Білостоці. У старших класах він зі своїми друзями заснував кабаре і саме тоді закохався в сцену. Дебютував у театрі «Піноккіо» в Лодзі. Через два роки він отримав роботу в театрі «Гуллівер» у Варшаві. Він з’являвся в дитячих телевізійних програмах: «Домашній дитсадок», «Шафіки» «Поліські казки», «Інстинкт мисливця».
З 1997 року працює в Театрі ім. Єжи Шанявського у Плоцьку, на сцені якого втілив понад 20 різнопланових ролей.
Знімався у серіалах і кінофільмах,  у його фільмографії  21 робота у 19 проєктах. Серед них: «На добро і на зло», «Порок», «MjM», «Хвиля молодих», «Попелюшка», «Надія», «Обіцянка».
Займається аудіодескрипцією. Створив голосовий опис  майже півтора десятка фільмів для людей із порушеннями зору.

Олександр Оверчук працює у Львівському національному академічному українському драматичному театрі імені Марії Заньковецької. Закінчив Львівську академію мистецтв у 1988 р. Один з ініціаторів та учасників спільного проєкту Львівського осередку Національної спілки театральних діячів України та Федерації польських організацій в Україні «Сцена-студія «Галичина» (Львів, 2000 р.). ) експериментальної сцени, створеної для постановки вистав на польсько-українському пограниччі мовами обох культур. Співпрацює з театром у Плоцьку. Його індивідуальна театральна діяльність пов’язана з формою «театру сценографа», який синтезує досвід польської та української шкіл сценографії.

HOLY TRINITY SQUARE
Monoperformance  with the three ends by the Oleksandr Overchuk’s play
based on the short stories by Bruno Schulz “The Cinnamon Shops”, “The Hourglass Sanatorium”

Performer – Shymon Cempura (Jerzy Szaniawski Drama Theatre, Plock, Poland)
Director – Oleksandr Overchuk

The place of action is a provincial town, which Bruno Schulz identifies with his hometown Drohobych. Joseph is the narrator, the hero, and sometimes an attentive observer – a character in whom the author most likely invested his personality.
Director was primarily inspired by the word. “Schultz’s drawings are left behind because they are self-sufficient and, in my opinion, do not need a theater. However, words open space and embody forms that are close to everyone who wants to see them. The play is an attempt to understand the tragedy of innocent victims, it is an ethical laboratory of biblical scale, in which everyone will read their pain in their own way, Good and Evil, their eternal confrontation,” the director explains.

Shymon Cempura graduated from the Puppetry department of the Academy of Theatre Arts named after Oleksandr Zelverovych in Bialystok. In high school, he founded a cabaret with his friends and that’s when he fell in love with the stage. Since 1997, he has been working at the Jerzy Szaniawski Drama Theatre in Plock, on the stage of which has performed more than 20 diverse roles. Has starred in TV series and movies, his filmography includes 21 works in 19 projects.

Oleksandr Overchuk works at the Maria Zankovetska National Academic Ukrainian Drama Theatre in Lviv. Graduated from the Lviv Academy of Arts in 1988. One of the initiators and participants of the joint project of the Lviv branch of the National Union of Theater Actors of Ukraine and the Federation of Polish Organizations in Ukraine “Galiciana Studio Stage” (Lviv, 2000) of an experimental stage created for staging plays on the Polish-Ukrainian frontier in languages of both cultures. Cooperates with the theatre in Plock. His individual theatrical activity is connected with the form of “scenographer’s theatre”, which synthesizes the experience of the Polish and Ukrainian schools of scenography.

 

.

Go to Top