СКРИНЯ

Завантаження Події

XXVI Міжнародний фестиваль моновистав «Відлуння»
презентує авторську моновиставу

АРКА/СКРИНЯ

Автор, режисер  і виконавець – Ментор Зімберай  (Дім Театру та Кіно, Центр Міжнародного інституту театру, Приштина, Косово)

Мова албанська (відео)

В одній родині старший син мусив кинути навчання й братися за будь-яку роботу заради шансу вилікувати маленького братика. На одному з європейських кордонів, який він перетинав нелегально, його піймали та ув’язнили. Повернувшись через кілька років додому, хлопець знайшов у старому будинку лише скриню матері. Із записів він дізнається історію своєї сім’ї. Його братик Мірі помер, батько від суму невдовзі теж пішов з життя. 17-річна сестра Міра, забрала рукописи батька та поїхала за кордон, обурена тим, що батьківщина не цінує письменника. Там вона переклала твори батька, і прославила його. Мати, після багатьох років очікування, померла у скорботі за всіма. Вона залишила для старшого сина заповіт в їхній родинній скрині. Вона просить його не залишати батьківщину й створити у своїй країні хорошу сім’ю, не забуваючи Мірі, Міру, батька й матір…

Ментор Зімберай – актор рідкісного за силою драматичного обдарування, педагог, який успішно виховує нове покоління майбутніх професіоналів, один із найвпливовіших театральних діячів Косова. Він закінчив факультет драматичного мистецтва Приштинського університету мистецтв та здобув ступінь магістра з театральної режисури. У 1994/95. Ментор Зімберай заснував у Приштині Будинок Театру та Кіно. Після успіху його авторської монодрами «Актор у коробці» артист був запрошений на кілька міжнародних театральних фестивалів, де здобув багато нагород. У 2009 році Ментор Зімберай заснував Міжнародний фестиваль монодрами у Косові «MonoAKT», який проходитиме щорічно. Ментор Зімберай – професор факультету мистецтв Приштинського університету, Президент центру Міжнародного інституту театру у Косові.

ARKA/BOX
Monodrama

Author, director and actor Mentor Zymberaj (House of Theater and Cinema, International Theater Institute Center.  Pristina, Kosovo )
Albanian language (video)

In one family, the eldest son had to drop out of school and take any job for the chance to cure his little brother. At one of the European borders, which he crossed illegally, he was caught and imprisoned. Returning home after a few years, the boy found only his mother’s chest in the old house. He learns the history of his family from the records. His brother Miri died, and his father also passed away soon after due to grief. Myra’s 17-year-old sister took her father’s manuscripts and went abroad, outraged that her homeland does not value the writer. There she translated her father’s works and glorified him. Mother, after many years of waiting, died in grief for everyone. She left a will for her eldest son in their family chest. She asks him not to leave his homeland and create a good family in his country, not forgetting Mira, Mira, father and mother…

Mentor Zimberai is an actor of rare dramatic talent, a teacher who successfully educates a new generation of future professionals, one of the most influential theater figures in Kosovo. He graduated from the Faculty of Dramatic Art of the Pristina University of Arts and obtained a master’s degree in theater directing. In 1994/95. Mentor Zimberai founded the House of Theater and Cinema in Pristina. After the success of his author’s monodrama “Actor in a Box”, the artist was invited to several international theater festivals, where he won many awards. In 2009, Mentor Zimberai founded the International Monodrama Festival in Kosovo “MonoAKT”, which will be held annually. Mentor Zimberai is a professor at the Faculty of Arts of the University of Pristina, President of the Center of the International Institute of Theater in Kosovo.Театрального Института в Косово.

Go to Top