ЖІНКА З ВУЛИЦІ АБРЕВУАР

Завантаження Події

ХХVI Міжнародний фестиваль моновистав «Відлуння»
презентує моновиставу за новелою Марселя Еме

ЖІНКА З ВУЛИЦІ АБРЕВУАР

Виконує Тетяна Хазановська (Ізраїль)

Постановка Семена Переля

Мова івріт (відео)

Молода парижанка Сабіна є всюдисущою: вона може одночасно перебувати душею та тілом у різних місцях. Але оскільки вона одружена, то користується цим талантом тільки щоб краще роздивитися себе перед дзеркалом… Так триває, поки якось вона не зустрічає чорноокого художника. Кохання змушує її роздвоїтися – тепер вона одночасно перебуває зі своїм чоловіком та з прекрасним художником. Останній, дізнавшись про її незвичайний дар, починає влаштовувати їй страшні сцени ревнощів і зрештою кидає її, пославшись на безгрошів’я та творчу кризу. У розпачі Сабіна йде на іподром, сподіваючись виграти, щоб допомогти коханому. Виграти не вдається, але на іподромі в неї закохується багатий англійський лорд і пропонує їй руку та серце. Тепер Сабіна роздвоюється між чоловіком та лордом, а художнику щомісяця надсилає чеки – на допомогу його таланту.
Якось у британському замку, щоб приміряти обновки, вона розділюється на п’ять частин, і тут випадково входить лорд. Він вражений, але вирішує, що його дружина має сестер-близнючок, тож привітно приймає їх усіх і незабаром видає заміж. Тепер Сабіна мешкає одночасно в різних країнах з різними чоловіками. Туга за художником підштовхує її до пошуку нових пригод, й ось уже вона залишає свої копії на Яві, у джунглях Африки, на всіх п’яти континентах. Число її копій обчислюється тисячами, вона має безліч чоловіків і коханців, аж поки, нарешті, у покарання за всі гріхи, вона не відправляє свою копію в нетрі Парижа – боротися зі злиднями й грубими звичаями. І там вона, нарешті, знову зустрічає свого коханого художника, якого за цей час охопила справжня туга за своєю багатоликою коханою. Вони зустрічаються, але їхнє щастя є нетривалим: обоє гинуть від рук п’яниці, що живе в нетрях. Однак їхні душі потрапляють у рай, як це завжди буває із душами закоханих.

Тетяна Хазановська приїхала до Ізраїлю із Харкова. Закінчила театральну школу Бейт-Цві. Після навчання брала участь у низці антрепризних проєктів, грала в театрі «Ідішпіль» та інших театральних трупах. Але незабаром Тетяна стала засновником театру для дітей  «Тільтан», а також почала створювати  власні моновистави для дорослих.  Наразі в репертуарі актриси 14 моновистав. Усі вони брали участь у багатьох фестивалях в Ізраїлі та за його межами. Актриса також знімається у кіно: «Пан Баум», «Вероніка», телесеріал «Між рядків», «Бетховен»

THE WOMAN FROM ABREVOIR STREET
Monoperformance based on the novel by Marcel Aymé

Performer: Tatiana Khazanovska

Director: Semen Perel

Hebrew language (video)

Sabina, a young Parisian woman, can appear in different places with her soul and body at the same time. However, since she is married, she uses this talent only to look at herself in the mirror in more details…
It goes on like this until one day she meets a black-eyed artist. Love makes her split and now she is with her husband and with a handsome artist at the same time. The latter, having learned about her unusual gift, cause terrible scenes of jealousy and eventually leaves her. In desperation, Sabina goes to the racetrack, hoping to win to help her lover. She fails to win, but a rich English lord falls in love with her at the racetrack. Now Sabina is divided between her husband and the lord, and sends checks to the artist every month.
Once in a British castle, she divides herself into five parts, and a lord accidentally enters. He decides that his wife has twin sisters, so he welcomes them all and soon arranges their marriages. Now Sabina lives simultaneously in different countries with different men. Her copies are numbered in thousands, she has many husbands and lovers, until finally, as a punishment for all her sins, she sends her copy into the slums of Paris to fight poverty and rude customs. There, she finally meets her beloved artist again. They meet, but their happiness appears to be short; both of them die at the hands of a drunkard. However, their souls go to heaven, as it always happens with the souls of  lovers.

Tatiana Khazanovska came to Israel from Kharkiv. She graduated from the Beit Zvi theater school. After her studies, she participated in a number of entrepreneurial projects, played in the “Idishpil” theater and other theater companies. But soon Tatiana became the founder of the theater for children “Tiltan”, and also began to create her own solo performances for adults. Currently, the actress has 14 solo performances in her repertoire. All of them participated in many festivals in Israel and abroad. The actress also appears in the movies: “Mr. Baum”, “Veronica”, the TV series “Between the Lines”, “Beethoven”

 

Go to Top